KDO JSME

Toto je náš příběh

KORUNKA POMÁHÁ je charitativní projekt dvou zapsaných spolků - KORUNKY LUHAČOVICE a KORUNKY VELKÉ LOSINY. Oba spolky dlouhodobě podporují handicapované, nemocné či jinak znevýhodněné děti ve Zlínském a Olomouckém kraji. Během roku se koná řada benefic a charitativních akcí. Za svoji existenci spolky rozdaly desítky milionů korun. Uspořádaly také nejrůznější veřejné sbírky a organizovaly humanitární pomoc.

Příspěvky a podporu mohou lidé směřovat na transparentní účet, z něhož jsou vypláceny konkrétní podpory rodinám, dětem nebo organizacím pečujícím o ně. V rámci podpory směřujeme pomoc také k seniorům, pomáháme při likvidacích následků přírodních katastrof a nejsou nám lhostejné ani další události ve světě, mezi něž patří například válka na Ukrajině. Korunka ke korunce... Dary s velkým dopadem

Přispět mohou lidé také nákupem nejrůznějších předmětů, které vznikají v chráněných dílnách nebo za pomoci podporovaných dětí. Jsou to například porcelánové hrnečky, panenky Korunky nebo jiné sezónní dárky. Vše je k dostání také na e-shopu LOVE SPA.


DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU A POMOC TĚM, KTEŘÍ TO NEJVÍCE POTŘEBUJÍ... 


NÁŠ TÝM

Seznamte se s opravdovými hrdiny

Veronika
Crha Záhorská

Zakladatelka projektu KORUNKA POMÁHÁ

Vizionářka s velkým srdcem, pro kterou je projekt životním posláním.

Michaela 
Mitáčková

Výkonná ředitelka projektů KORUNKA POMÁHÁ

Od počátku dokáže vize zakladatelky přeměnit v konkrétní projekty.

Dagmar
Hlaváčková

Back-office
KORUNKA POMÁHÁ.

Důležitá součást našeho týmu, na níž se naši donátoři či obdarovaní mohou obrátit.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí