Zlínský kraj ocenil Veroniku Crha Záhorskou

12.04.2024

Zakladatelka a předsedkyně spolků KORUNKA LUHAČOVICE a KORUNKA VELKÉ LOSINY Veronika Crha Záhorská získala z rukou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše ocenění za dlouholetou práci v neziskovém sektoru. 

"Ocenění si velmi vážím. Považuji to za poděkování nejen pro mě samotnou, ale také pro všechny dobrovolníky v našem týmu KORUNKY, moji rodinu a také všechny podporovatele a donátory, bez nichž bychom už více než dvacet let nemohli pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují," řekla Veronika Crha Záhorská. 

Velké poděkování patří také rodinné společnosti ROYALSPA, která nejen finančně celé ty roky projekt KORUNKA POMÁHÁ podporuje, ale především Veronice Crha Záhorské umožňuje při její práci v rodinné firmě dělat i dobrovolníka právě v Korunce. Velkou oporou a podporovatelem je jí v této činnost také bratr Martin Plachý.

Podle slov Veroniky Crha Záhorské je někdy obtížné vše časově skloubit, ale pomoc je směřována velkému počtu lidí, proto již nejde z tohoto projektu vystoupit. "Jsem vděčná za všechny příležitosti pomáhat," doplnila.

Zlínský kraj ocenil během galavečera celkem 12 osobností působících v medicíně, školství, kultuře, sportu, zdravotnictví, krizovém řízení nebo v neziskovém sektoru. Ocenění převzali Záslužná vyznamenání II. stupně Zlínského kraje. 

Foto: archiv Zlínský kraj