Pomoc rodinám v tísni

Pomáháme rodinám s dětmi v tíživých životních situacích. Není nám lhostejné, v jak těžkých podmínkách mnoho dětí vyrůstá. Proto se snažíme jim zabezpečit například stravu, oblečení nebo jim uhradit náklady spojené s bydlením či školným.

Lékařská péče a prevence

Od počátku pomáhá KORUNKA především nemocným a handicapovaným dětem a jejich rodinám. Snažíme se jim financovat to, co běžně zdravotní pojišťovny nehradí, tedy od léků až po kompenzační pomůcky. Zapojujeme se do dárcovství krve či kostní dřeně.

Pomoc po přírodních katastrofách

Přírodní katastrofy se bohužel nevyhýbají ani České republice. Proto jsme připraveni vždy zareagovat a vypravit humanitární pomoc do zasažených oblastí. Pomáhali jsme již u povodní nebo po tornádu na jižní Moravě. Ve spolupráci s IZS pomáháme i rodinám zasaženým požáry.

Společenská zodpovědnost

Za důležité považujeme pomoc lidem, kteří již pro naši společnost odvedli kus práce a momentálně jsou ve fázi života, kdy si užívají zasloužený odpočinek. Seniorům se snažíme zpříjemnit nejen volné chvíle, ale zkvalitnit jejich pobyt v domovem nebo v nemocnicích.

Toto je náš příběh

KORUNKA POMÁHÁ je charitativní projekt dvou zapsaných spolků - KORUNKY LUHAČOVICE a KORUNKY VELKÉ LOSINY. Oba spolky dlouhodobě podporují handicapované, nemocné či jinak znevýhodněné děti ve Zlínském a Olomouckém kraji. Nezapomínají ani na seniory nebo rodiny v tíživých životních situacích.

7,5

MILIONU ROZDĚLENO

Za 3 roky jsme přes transparentní účet rozdělili konkrétním rodinám a organizacím dary převyšující 7,5 milionu korun.

20

LET

Už více než 20 let pomáháme dětem a jejich rodičům překonávat těžké životní chvíle a osudy...

19

MÓDNÍCH SHOW

Benefiční akce LUHAČOVICE - město zdraví a módy se letos na jaře uskutečnila již podevatenácté.

JAK POMÁHÁME

Aktuální projekty
 

Zakladatelka a předsedkyně spolků KORUNKA LUHAČOVICE a KORUNKA VELKÉ LOSINY Veronika Crha Záhorská získala z rukou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše ocenění za dlouholetou práci v neziskovém sektoru.

Naše velká korunková rodino. Přejeme Vám v tomto novém roce především pevné zdraví, štěstí a co nejméně překážek na svých životních cestách. A pokud by nějaké ty kameny cestu zkomplikovaly, tak se nebojte říci svému okolí o pomoc... Od toho tady přece přátelé, kamarádi, rodina a blízcí jsou, stejně jako KORUNKA POMÁHÁ.

KORUNKA pomáhá už 20 let. A neodmyslitelně k naší dlouhodobé charitativní podpoře patří tradiční VÁNOČNÍ KONCERT DĚTEM. Je nám potěšením Vám oznámit letošní ročník a už teď víme, že to bude galavečer, jak se patří.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí